နောက်ခံသမိုင်း

တောင်ငူတက္ကသိုလ်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ခြမ်း၊ တောင်ငူခရိုင်၊ တောင်ငူမြို့ ၊ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ တောင်ငူမြို့မှ (၅)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ဧရိယာအကျယ် အဝန်းအားဖြင့် (၂၅၈.၈၅) ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ တောင်ငူတက္ကသိုလ်အား ၄-၄-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၄-၆-၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် သင်ကြားဆရာ၊ ဆရာမ ( ၂၆၂ )ဦး နှင့် စီမံရေးရာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၂၃၅) ဦးတို့ ရှိပါသည်။

  
ဦးခင်မောင်လတ်
ပါမောက္ခချုပ်
(၂၁-၉-၁၉၉၉ မှ ၂၁-၄-၂၀၀၁)
ဦးခင်မောင်စိန်
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်
(၁-၆-၂၀၀၁ မှ ၁၁-၁၀-၂၀၀၁)
ဦးကျော်မြင့်ဦး
ပါမောက္ခချုပ်
(၃-၁၂-၂၀၀၁ မှ ၁၄-၂-၂၀၀၅)
ဦးကျော်ရဲထွန်း
ပါမောက္ခချုပ်
(၁၈-၂-၂၀၀၅ မှ ၆-၃-၂၀၀၈)
ဦးဝင်းတင်
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်
(၂၈-၅-၂၀၀၅ မှ ၆-၁-၂၀၁၁)
ဒေါက်တာအောင်သူ
ပါမောက္ခချုပ်
(၂၇-၆-၂၀၀၈ မှ ၂-၅-၂၀၁၄)
ဒေါက်တာတင်ထွန်း
ပါမောက္ခချုပ်
(၅-၅-၂၀၁၄ မှ ယနေ့ထိ)